Omgevingsdialoog verplicht onderdeel van bouw- of verbouwprocedure

Als je je woning of bedrijf wilt veranderen of iets nieuws wilt bouwen, overleg je dit, van te voren met mensen die in de buurt wonen. Dit deed je wellicht al, maar nu is deze, zogenaamde, omgevingsdialoog in een aantal gevallen verplicht voor inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars.

Waarom een omgevingsdialoog?

De reden dat je een omgevingsdialoog voert, is om ervoor te zorgen dat de gemeente Rucphen voor iedereen een omgeving is waar je prettig woont, goed onderneemt en graag je vrije tijd doorbrengt.
Grote veranderingen aan je woning of bedrijf bespreek je daarom vooraf met je omgeving. Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen het met je eens moet zijn. Het wordt zo wel voor de gemeente duidelijk óf er bezwaren zijn en of je je plannen (op onderdelen) hebt aangepast aan de bezwaren. We houden met de verschillende belangen rekening.

Wanneer een omgevingsdialoog?

Een omgevingsdialoog is, in ieder geval, nodig in geval van:

  • plannen die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor het bestemmingsplan moet worden aangepast. Voorbeelden hiervan zijn: de bouw van een woning of bedrijf, logiesfunctie voor werknemers, winkel of omschakeling van een agrarisch bedrijf.
  • plannen die niet passen in het bestemmingsplan en waarvoor (tijdelijk) wordt afgeweken    van het bestemmingsplan (bijlage II, artikel 4, lid 9 en lid 11 van het Bor). Hierbij kun je denken aan de wijziging van een leegstaande winkel naar een woning, grootschalige uitbreiding van een bestaande woning of tijdelijke logiesfunctie voor werknemers.

Dit betekent dat als je een dakkapel wil plaatsen, die past in het bestemmingsplan, je hiervoor geen omgevingsdialoog hoeft te voeren.

In welke vorm je de dialoog gaat voeren, bepaal je samen met de gemeente. Dit is, onder andere, afhankelijk van de verwachte impact van de verandering.

Publicatiedatum 10-7-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 26-7-2019