Nota Grondbeleid Rucphen 2019

Nota Grondbeleid Rucphen 2019 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat de gemeenteraad op 18 september 2019 de Nota grondbeleid Rucphen 2019 heeft vastgesteld.

Inhoud

In de Nota grondbeleid Rucphen 2019 zijn de hoofdlijnen van het grondbeleid opgenomen. De nieuwe nota grondbeleid geeft kaders voor de realisatie van haar ruimtelijke doelen (woningbouw, bedrijvigheid, toerisme, maatschappelijke voorzieningen).

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft besloten dat de Nota grondbeleid Rucphen 2019 per 1 oktober 2019 in werking treedt. Tevens heeft de gemeenteraad besloten de Nota grondbeleid 2009 ‘gegrond doordacht’ in te trekken per 1 oktober 2019.

Ter inzage

De Nota grondbeleid Rucphen 2019 ligt vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tegen het besluit van de raad staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-11-2019