Noorderstraat Sprundel

verkeersbesluit voor een vrachtwagenverbod ter inzage tot en met 20 oktober 2021

Verkeersbesluit

We maken dit verkeersbesluit opnieuw bekend (rectificatie), omdat het eerder genomen verkeersbesluit niet in de staatscourant is verschenen:

We stellen een een vrachtwagenverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer in het gedeelte van de Noorderstraat te Sprundel, gelegen tussen de rotonde bij de Vosdonkseweg en de rotonde bij de Rucphensebaan. Hiervoor plaatsen we het bord C07 (gesloten voor vrachtauto’s), uit de bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “met uitzondering van bestemmingsverkeer”.  Dit besluit is nader aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met nummer VKV-04-0445-3.

Het verkeersbesluit ligt tot en met 20 oktober 2021 ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens onze openingstijden.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

U stuurt het bezwaar naar burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Dit kunt u doen binnen 6 weken na deze publicatie. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 15-9-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-10-2021