Noorderstraat 96-96 A, St. Willebrord

het kappen van een bosperceel

Omgevingsvergunning regulier

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het kappen van een bosperceel
Activiteit  : Kappen
Locatie     : Noorderstraat 96-96 A te St. Willebrord

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 juli 2020.

Publicatiedatum 20-5-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-6-2020