Nieuwe regels voor uiterlijk bouwwerken

Ter inzage vanaf 7 maart tot en met 17 april 2019

Op dit moment gelden in de gemeente voor diverse gebieden regels voor het uiterlijk van bouwwerken. Daarmee is bepaald hoe een huis, schuur of kantoor eruit mag zien. De gemeente wil nu deze regels nagenoeg afschaffen. Zodat inwoners en ondernemers zelf kunnen bepalen hoe hun bouwwerk eruit ziet. Voordat het zover is, mag iedereen de nieuwe regels bekijken en erop reageren. Dat kan vanaf 7 maart tot en met 17 april 2019. Op basis daarvan maakt het college een definitieve nota. De gemeenteraad stelt deze vast, samen met de beantwoording van alle reacties.

Meeste bouwwerken krijgen straks geen welstandsbeoordeling vooraf

Uitzonderingen zijn rijksmonumenten, cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en bouwwerken binnen Leisuregebied Binnentuin. Als het bouwwerk er eenmaal staat, moet het wel bij de omgeving passen. Bij overdreven afwijkende bouwsels kan de gemeente handhaven. Het is dus wel handig om rekening te houden met de omgeving en bouwplannen vooraf met de buren te bespreken.

Meer weten over de nieuwe regels?

We sturen ze graag toe via e-mail. U kunt de nieuwe regels ook bekijken op het gemeentehuis. Dat kan vanaf 7 maart tot en met 17 april 2019.

Publicatiedatum 6-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 17-4-2019