Nieuwe inrichting voor Kaaistraat

Ontwerp aangepast aan reacties van inwoners. Werkzaamheden starten na de Dorpenomloop van 10 maart 2019.

Gemeente Rucphen gaat de Kaaistraat en het gedeelte van de Bremstraat tussen de Kaaistraat en Poppestraat opnieuw inrichten. De werkzaamheden starten na de Dorpenomloop van 10 maart 2019 en duren ongeveer anderhalf jaar. De planning met de aannemer zal rekening houden met evenementen en andere projecten. Zo probeert de gemeente de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Aanpassingen op verzoek van inwoners

Het ontwerp voor de nieuwe inrichting lag van 12 september tot 10 oktober 2018 ter inzage. In die periode presenteerde de gemeente het ontwerp ook tijdens een informatieavond. De gemeente 30 schriftelijke inspraakreacties op het ontwerp. Enkele van deze reacties zorgden voor wijzigingen in het ontwerp:

  • enkele uitritten zijn aangepast
  • de plaats van een paar bomen is veranderd
  • parkeerstroken krijgen van schuine kanten, om er makkelijk in te rijden¬†
  • de aansluiting met de Vosdonkseweg wordt een voorrangskruising in plaats van een uitrit

Inrichting als 30 km/uur weg

Het college heeft op 11 december het inspraakverslag en het definitieve ontwerp goedgekeurd. De gemeente richt het gehele traject in als 30 km/u weg. De weg wordt smaller en de kruisingen krijgen snelheid remmende verhogingen. Hierdoor ontstaat ruimte voor bomen, plantsoenen en parkeerplaatsen. Een groot deel van de Kaaistraat krijgt een speciaal riool aan om het water van de weg op te vangen. Brabant Water vervangt tegelijkertijd een deel van haar leidingen. Tussen de uitrit van de begraafplaats en het fietspad langs de Vosdonkseweg komt een vrij liggend voetpad.

De trottoirs krijgen donkergrijze tegels, de rijbaan en de parkeerstroken donkerbruine geluid reducerende betonstenen. De fietssuggestiestroken en verhogingen krijgen ook geluid reducerende betonstenen, maar dan in de kleur rood/paars.

Inwoners kozen beplanting en bomen

Tijdens de inloopavond konden de bezoekers hun voorkeur aangeven voor de nieuw aan te leggen beplanting en bomen. Hierbij is unaniem gekozen voor Veldesdoorn als boom en met een grote meerderheid voor hulst in de aan te leggen plantvakken.

Publicatiedatum 21-12-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-9-2020