Nadere regels re-integratie Participatiewet Gemeente Rucphen vastgesteld

Inzagetermijn van 20 november 2019 tot en met 1 januari 2020.

Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2020. De nadere regels liggen van 20 november 2019 t/m 1 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis van Rucphen (tijdens openingstijden). U kunt ze ook opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 20-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-1-2020