Nadere regels Wegsleepverordening Rucphen 2019

De gemeenteraad heeft op 6 februari 2019 de Wegsleepverordening Rucphen 2019 vastgesteld.

In deze verordening zijn regels opgenomen over het wegslepen van voertuigen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van deze verordening in zijn vergadering van 26 februari 2019 besloten een wegsleep- en bewaarovereenkomst te sluiten. Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders op 19 maart 2019 nadere regels vastgesteld voor de openingsuren bewaarplaats, werkinstructie en mandaatbesluit op basis van de wegsleepverordening.

Het vastgestelde besluit treedt middels deze bekendmaking in werking. De nadere regels zijn terug te vinden via www.overheid.nl

Publicatiedatum 5-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-6-2019