Nabij Schijfsebaan 19, Schijf

Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet tijdens Beachweekend

16 juni 2019 van 11.00 uur tot 21.00 uur, verzonden 23 april 2019.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Publicatiedatum 1-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-6-2019