N410, Zegge

het kappen van een houtwal

Omgevingsvergunning regulier

Reguliere aanvraag ontvangen op 19 november 2018

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-12-2018