Molenweg, Rucphen

Op 22 maart 2021 is om 14.00 uur een beige aanhangwagen vanaf de openbare weg Molenweg weggesleept.

Deze aanhangwagen heeft geen kentekenplaat en stond langer dan 3 dagen achtereenvolgende dagen geparkeerd. Dit is in strijd met de Algemene plaatselijke verordening.

De aanhangwagen wordt voor maximaal 13 weken opgeslagen op het terrein van de gemeentewerken, gevestigd aan de Expeditieweg 3 te Rucphen. Binnen die termijn kan de rechtmatige eigenaar de aanhangwagen op komen halen, mits hij/zij de gemaakte kosten betaalt. Als hij/zij binnen die 13 weken niets laat weten, wordt de aanhangwagen vernietigd of verkocht.

Publicatiedatum 31-3-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-5-2021