Minder maaien, meer biodiversiteit

We gaan ecologisch en bijvriendelijk maaien om de natuur een handje te helpen. Dat doen we samen met andere West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap.

Bekijk de animatie op Youtube

Vanaf dit jaar worden de bermen en sloten in veel gemeenten in West-Brabant op een andere manier gemaaid. Het gaat om een samenwerking tussen 13 West-Brabantse gemeenten, waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en het Bijenlandschap. De belangrijkste aanleiding is dat alle deelnemers hebben uitgesproken ecologisch en bijvriendelijk te willen maaien om de natuur een handje te helpen in het kader van de wet Natuurbescherming (2017).

De grootste verandering is dat de bermen en sloten minder worden gemaaid

Door onze natuur en het leefgebied van verschillende insecten te beschermen, verbeteren we de biodiversiteit in het gebied. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups weer terug kan komen. Uiteindelijk is deze nieuwe manier van maaien dus goed voor dier én mens. Het is niet toegestaan om zelf de bermen en sloten te gaan maaien. Je verstoort hiermee het leefgebied van de insecten en andere dieren.

Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen

René Lazeroms, wethouder van de gemeente Rucphen en Bijenambassadeur van het Bijenlandschap West-Brabant, vertelt meer over het belang van dit project:

”De kracht van het Bijenlandschap is om samen verbinding te maken voor de bijen. Daarom is dit een erg bijzonder project. Wat wegen zijn voor mensen, zijn bermen voor bijen. De bloeiende en ruigere bermen bieden voedsel en nestelgelegenheid voor bijen, hommels en andere insecten. Het enorme netwerk van wegbermen verbindt de leefgebieden van de bijen en bestuivers. Zo ontstaat er een robuust en veerkrachtig systeem dat bijen in staat stelt om tegenvallers op te vangen. Aan die ongemaaide bermen moeten we misschien even wennen. Het ziet er niet zo netjes uit. Maar, netjes is nu niet het belangrijkste. Het natuurlijk bestrijden van overlast door rupsen en ruimte geven aan nuttige insecten krijgen nu voorrang. “

Ook Kees de Jong, bestuurder van waterschap Brabantse Delta, is enthousiast over de samenwerking:

“Samen met de partners werken we aan duurzaam beheer van onze sloten en wegbermen, met oog voor de natuur en de biodiversiteit. Samen zorgen we voor meer biodiversiteit in West-Brabant.”

Meer weten?

Kijk op  www.brabantsedelta.nl/maaionderhoud.

Publicatiedatum 22-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-8-2021