Maak kans op de vrijwilligersprijzen!

Waardering voor vrijwilligerswerk

Zorgt u dat uw nominatie voor de vrijwilligersorganisatie van uw keuze vóór 1 oktober bij ons binnen is? Deze organisatie maakt daarmee kans op één van de vrijwilligersprijzen. U leest hierover meer op www.rucphen.nl. Vergeet ook de jeugdvrijwilligersprijs van URvoice niet!

Mail uw nominatie naar n.bennik@rupchen.nl. Ook voor vragen kunt u hier terecht.

Publicatiedatum 9-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 30-9-2020