Lage Zegstraat, Nelson Mandelaweg en Spiekestraat, Zegge

Aanpassen van de weg om doorgaand verkeer richting industrieterrein Borchwerf te beperken.

In de Lage Zegstraat is al geruime tijd sprake van veel doorgaand verkeer richting industrieterrein Borchwerf. De weg is niet ingericht voor deze grote hoeveelheden verkeer. Hierdoor komt de verkeersveiligheid in gevaar.

De gemeenten Roosendaal en Rucphen hebben gezamenlijk het probleem aangepakt en een kentekenonderzoek en een verkeersplan opgesteld. Op basis van deze onderzoeken is een oplossing gezocht. De oplossing houdt in:

  • het aanpassen van de kruising Lage Zegstraat - Nelson Mandelaweg,
  • het uitbreiden van de 30 km-zone in de Lage Zegstraat,  gecombineerd met het aanleggen van twee snelheidsremmende maatregelen in deze straat
  • het instellen van een doodlopende weg in de Spiekestraat met behulp van een klappaal. 

Bekijk de besluiten en ontwerpen

Voor de uitvoering van deze oplossing zijn verkeersbesluiten opgesteld en civieltechnische ontwerpen gemaakt. Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de besluiten en ontwerpen opvragen vanaf de dag van publicatie via gemeente@rucphen.nl. U kunt de stukken ook in het gemeentehuis bekijken. Maak hiervoor een afspraak via t. 0165-349500. Kijk op www.roosendaal.nl voor de inzagemogelijkheden in gemeente Roosendaal. 

Publicatiedatum 1-7-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-8-2020