Koninklijke onderscheiding

Adrie Schildkamp

Afgelopen vrijdag, 10 mei, heeft loco-burgemeester Martien de Bruijn de heer Adrie Schildkamp uit St. Willebrord Koninklijk onderscheiden. Dit vanwege het langdurig verlenen van mantelzorg aan zijn echtgenote, schoonouders, zwager en anderen.
De heer Schildkamp is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Publicatiedatum 15-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-5-2019