Kolkstraat ong., Sprundel

het bouwen van een woning

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het bouwen van een woning
Activiteit  : Bouwen en uitrit aanleggen of veranderen
Locatie     : Kolkstraat ong te Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 03 juli 2019.

 

Publicatiedatum 8-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 22-5-2019