Kapelstraat 22, Zegge

het uitoefenen beroeps- en/of bedrijfsmatige activiteit aan huis in een nog op te richten bouwwerk

Omgevingsvergunning

activiteit: strijdig gebruik, regulier, aanvraag ontvangen dd 20-09-2021

 

Publicatiedatum 29-9-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-10-2021