Jacob van Lennepstraat, Zegge

Verkeersbesluit ten behoeve van de reservering van een tweede parkeerplaats.

Verkeersbesluit

We reserveren een extra parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen bij de laadpaal in de Jacob van Lennepstraat te Zegge

Dit doen we door het verplaatsen van het bord E4 (van bijlage 1 van het RVV 1990) met onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ naar een locatie ter hoogte van de scheiding tussen de twee parkeervakken bij de laadpaal in de Jacob van Lennepstraat in Zegge en dit bord te voorzien van een onderbord OB504 (van bijlage 1 van het RVV 1990) een tweede parkeervak te realiseren voor het opladen van elektrische voertuigen.

We maken dit besluit bekend op basis van artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Het besluit ligt 6 weken ter inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het besluit opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u daartegen bezwaar maken

Dit kunt u doen binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief bij burgemeester en wethouders, postbus 9, 4715 ZG Rucphen. Houd er rekening mee, dat uw bezwaarschrift de werking van ons besluit niet opschort. Dit betekent dat het besluit waar u bezwaar tegen indient van kracht blijft.

Wilt u vragen het besluit op te laten schorten?

Bij een voorlopige voorziening kan de rechter bepalen dat het besluit opgeschort wordt. Dit kunt u aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda). Dit doet u op basis van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

We sturen het bezwaarschrift en andere brieven en e-mails naar meerdere partijen door

Wij sturen een kopie van elk bezwaarschrift naar de leden van de onafhankelijke Commissie bezwaarschriften. Ook de mensen die betrokken waren bij de besluitvorming krijgen een kopie. Alle andere brieven en e-mails over uw bezwaar sturen wij ook door naar deze personen. Zo heeft u dezelfde informatie als de Commissie bezwaarschriften en andere betrokkenen.

Publicatiedatum 16-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-10-2020