Inzage concept-subsidieprogramma 2019

28 november t/m 5 december 2018

Op 13 november heeft het college van burgemeester en wethouders het concept subsidieprogramma 2019 vastgesteld.

In het subsidieprogramma zijn de subsidiebedragen voor 2019 opgenomen. Belanghebbenden hebben tot 5 december de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt het subsidieprogramma opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.

Publicatiedatum 28-11-2018
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-12-2018