Inloopavond nieuw bestemmingsplan St. Willebord

21 maart tussen 18.00 en 20.00 uur

De kom van St. Willebrord krijgt een nieuw bestemmingsplan. Voordat we daaraan gaan werken, willen we met u in gesprek.

  • Denkt u erover om te gaan (ver)bouwen?
  • Wilt u een gebouw anders gebruiken dan nu is toegestaan?
  • Of heeft u weleens gehoord dat uw wensen niet passen in het bestaande bestemmingsplan?

21 maart tussen 18.00 en 20.00 uur

U bent dan welkom in De Lanteern te St. Willebrord (Dorpsstraat 119) op donderdag 21 maart 2019. Tussen 18.00 en 20.00 uur staan we klaar voor uw plannen en ideeën. Samen kijken we dan of we deze in het nieuwe bestemmingsplan kunnen meenemen.

Wat is een bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor wonen, sport of tuin. En wat erop gebouwd mag worden met welke afmetingen. Het bestemmingsplan bestaat uit:

  • Een kaart (verbeelding)
  • Regels voor gebruik en bouwen
  • Een toelichting op wat wel en niet mag

Wilt u het (huidige) bestemminsplan inzien?

Dat kan op www.ruimtelijkeplannen.nl

Ook na de inloopavond horen we graag van u!

De inloopavond is een mooi start moment. Kunt u hier niet bij zijn? Of krijgt u daarna een goed idee waarover u ons wilt spreken? Dan kunt u bellen met het team Ontwikkeling & Beleid, via telefoonnummer 0165-349763.

Om met elkaar te onderzoeken of uw initiatief meegenomen kan worden in het nieuwe bestemmingsplan, kunt u zich nog tot 1 mei 2019 melden met uw ideeën.

Publicatiedatum 13-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 21-3-2019