Industriestraat (naast 18), Rucphen

het bouwen van een loods

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het bouwen van een loods
Activiteit  : bouwen en uitrit
Locatie     : Industriestraat (naast 18), Rucphen

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 november 2019

 

Publicatiedatum 13-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 27-11-2019