Huisvestingsverordening Rucphen 2020

Nieuwe regels voor voorrang voor sociale huurwoning in werking getreden

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Rucphen in zijn vergadering van 23 september 2020 de ‘Huisvestingsverordening Rucphen 2020’ heeft vastgesteld.

Voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning

In deze verordening zijn regels opgenomen over voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Woningzoekenden die maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente krijgen voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning.

De verordening is in werking getreden op 24 september 2020

Het systeem om de aanvraag te doen, moest aangepast worden. Dat is inmiddels gereed zodat aanvragen in behandeling genomen kunnen worden.

Inzage

De verordening ligt vanaf 11 februari 2021 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De huisvestingsverordening is raadpleegbaar via de website: www.rucphen.nl
Tegen de vaststelling van de huisvestingsverordening staat geen bezwaar of beroep open.

Publicatiedatum 10-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-3-2021