Hoeksestraat 16B, Schijf

het uitbreiden van de woning ten behoeve van zorg

Omgevingsvergunning

aanvraag ontvangen dd 16-09-2020

Publicatiedatum 23-9-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 7-10-2020