Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?

In onze gemeente hebben 1.160 willekeurig gekozen inwoners een vragenlijst ontvangen voor de veiligheidsmonitor van I&O Research.

Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Heeft u een vragenlijst ontvangen? Dan kunt u bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. Gewoon door uw mening te geven.  

Waarom meedoen?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk burgers die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek.

Hoe werkt het?

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is in augustus gestart. Deelname aan het onderzoek kan via internet of schriftelijk. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.

Heeft u vragen over het onderzoek?

Stel ze aan de helpdesk van I&O Research:

Publicatiedatum 28-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 16-10-2019