Graafwerkzaamheden langs de N638, verkeer kan gewoon door

Op de provinciale weg N638 tussen de kernen van Zundert en Rucphen gaat grootschalig onderhoud plaatsvinden. Daarmee wordt pas in het voorjaar van 2020 gestart, maar nu al zijn er werkzaamheden aan kabels en leidingen die daar in de grond liggen.

De exploitanten zoals Enexis en Brabant Water gaan de komende tijd graven om aanpassingen en vervangingen uit te voeren. Het verkeer kan tijdens deze werkzaamheden gewoon doorgaan. Wel kunnen de werkzaamheden mogelijk tijdelijk wat overlast veroorzaken. Denk aan een korte afsluiting van in- en uitritten of een tijdelijke rijbaanversmalling.

Waarom nu?
Er is gekozen om het werk aan de kabels en leidingen juist nu uit te voeren. Daardoor kunnen eventuele schades of verzakkingen die ontstaan na deze werkzaamheden opgelost worden tijdens het komende groot onderhoud aan de weg. 

Al gestart
De werkzaamheden aan de kabels en leidingen zijn intussen gestart en zullen doorlopen tot medio november van dit jaar. Het gaat om het gedeelte tussen de rotonde randweg Zundert tot de aansluiting op toekomstige omleiding Rucphen.

Publicatiedatum 19-6-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-7-2019