Gezocht: nieuw lid voor adviesraad sociaal domein

Vrijwillige functie voor 2 jaar met jaarlijks budget voor deskundigheidsbevordering en onkostenvergoedingen.

De adviesraad sociaal domein:

  • komt elke maand samen
  • adviseert het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen gevraagd en ongevraagd over het gemeenlijk beleid voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet
  • vertegenwoordigt alle inwoners en zet zich in voor het algemeen belang
  • bemoeit zich niet met individuele dossiers

De adviesraad bestaat nu uit 8 leden en werkt in een positieve, opbouwende setting samen

De juiste kandidaat:

  • heeft kennis van het sociaal domein.
  • is betrokken bij de Rucphense samenleving, bijvoorbeeld via verenigingsleven of vrijwilligerswerk.
  • is niet bestuurlijk actief binnen een politieke partij en mag geen lid zijn van de gemeenteraad of een raadscommissie.

Vrijwillige functie

Het lidmaatschap is een vrijwillige functie. De gemeente stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan de adviesraad voor deskundigheidsbevordering en onkostenvergoedingen. Daarnaast stelt de gemeente vergaderruimte beschikbaar.
Benoeming vindt in eerste instantie plaats voor 2 jaar. Daarna kan herbenoeming plaatsvinden.

Meer informatie of direct solliciteren?

Solliciteren op deze functie kan via e-mail naar mevrouw Dorith van der Wegen. Stuur haar uw motivatie en uw CV of toelichting op uw achtergrond (Wat voor werk doet u? Bij welke verenigingen bent u betrokken?). Dat kan via e. d.van.der.wegen@rucphen.nl.

Meer informatie over de adviesraad vindt u op de website www.adviesraadrucphen.nl. Hier vindt u ook het jaarverslag over 2018. Voor meer informatie over de functie of het sociaal domein, neemt u contact op met mevrouw Dorith van der Wegen. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer: 0165-349911 of door te mailen naar d.van.der.wegen@rucphen.nl.

Publicatiedatum 6-3-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 13-3-2019