Gemeente houdt burgerpeiling

In november starten we met een burgerpeiling onder (een deel van) onze inwoners.

Het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl vraagt de mening van inwoners over de verleende dienstverlening. Ook zijn er vragen over andere relevante onderwerpen. Zo komen we te weten hoe u over de gemeente denkt. En hoe we zaken eventueel anders kunnen doen.

Onderzoek bevat vragen over diverse thema’s

In het onderzoek worden inwoners verzocht vragen te beantwoorden over diverse maatschappelijke thema’s. Deze thema’s zijn woon- en leefklimaat, relatie tussen inwoners en bestuur, directe dienstverlening en gezondheid, welzijn en zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Het PON & Telos.

Helpt u mee? Invullen kan tot en met 10 december

In de week van 15 november ontvangen 2.000 inwoners een uitnodiging per post. In de begeleidende brief leest u, hoe u de vragenlijst op papier of via internet kunt invullen. Krijgt u een uitnodiging thuis? Dan hopen we van harte dat u de vragenlijst invult! Zo laat u zien, wat u van onze hulp en uw woonomgeving vindt en wat we kunnen verbeteren. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 10 december 2021. De resultaten van het onderzoek maken we in maart 2022 bekend.

Publicatiedatum 10-11-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 10-12-2021