Geef uw tips en opmerkingen door aan de provincie!

De provincie heeft 2 documenten ter inzage, die belangrijk zijn voor alle Brabantse gemeenten, inwoners en bedrijven. Het gaat om de Brabantse ontwerp Omgevingsverordening en het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma 2022-2027. U vindt de ontwerpen op www.brabant.nl/terinzage.

Regels en opdrachten in de Omgevingsverordening

De ontwerp Omgevingsverordening hoort bij de nieuwe Omgevingswet. Die vervangt en bundelt op 1 januari 2022 een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regels komen in de Omgevingsverordening.

Voor inwoners en bedrijven zijn vooral regels van belang die gaan over wat wel of niet mag rond een bepaalde activiteit. Ze geven aan of u een vergunning nodig heeft, óf dat u eerst een melding moet doen voordat u mag starten met de activiteit.

Voor overheden zijn de instructieregels belangrijk. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten of waterschappen. Bijvoorbeeld over onderwerpen die een gemeente in een omgevingsplan moet verwerken of waarmee het waterschap rekening moet houden bij de uitvoering van haar taken.

Veilig, schoon en voldoende water

Het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP) moet zorgen voor veilig, schoon en voldoende water en een gezonde bodem in onze provincie.
In het plan leest u de doelstellingen, ambities en aanpak voor water en bodem in de periode 2022 - 2027. Centraal staat daarbij hoe wij ons kunnen aanpassen aan de veranderingen in water en bodem in plaats van andersom.

Uw reactie is welkom

Op www.brabant.nl/terinzage kunt u de ontwerpen bekijken en laten weten wat u ervan vindt. Tot en met 18 mei 2021 kunt u reageren op het ontwerp Regionaal Water en Bodem Programma (RWP). Reacties op de Brabantse ontwerp Omgevingsverordening kunt u tot en met 20 mei 2021 sturen.

Publicatiedatum 28-4-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 19-5-2021