Extra geld nodig voor herinrichting centrum Rucphen

Groter gebied krijgt nieuwe inrichting, met uitbreiding dorpsplein.

De gemeente heeft het plan voor de herinrichting van het centrum van Rucphen aangepast. Daarbij hebben we wensen van inwoners verwerkt. Het plan is nu wel duurder dan gepland. Daarom vraagt het college nu extra geld aan de gemeenteraad.Het gaat om een bedrag van 516.000 euro. Dat is nodig omdat de gemeente een groter gebied aanpakt dan gepland. Met het extra geld kan de gemeente ook het dorpsplein uitbreiden en extra parkeervakken maken.

Nieuwe inrichting loopt tot aan de Achterhoeksestraat en heeft uitbreiding dorpsplein

Het gebied dat wordt aangepakt is fors groter dan oorspronkelijk was gepland. Dit komt door de verlenging van de herinrichting van de Raadhuisstraat tot aan de Achterhoeksestraat. Maar ook door de, door de inwoners zo gewenste, uitbreiding van het dorpsplein. Verder zijn er extra parkeervakken voorzien. Daarnaast zijn de afgelopen periode de kosten voor infrastructurele werken sterk toegenomen als gevolg van het aantrekken van de economie.

Een fragment van de vastgestelde nieuwe inrichting tot aan de Achterhoeksestraat

Geluidsisolatie voor woningen

Aan in totaal vier woningen aan de Julianastraat en de Van Glymesstraat zijn geluidswerende maatregelen getroffen. Daarmee willen we geluidsoverlast na het verleggen van de Rucphense Vaartkant voorkomen.

Ondergrondse containers en afvalbakken

We gaan versleten afvalbakken vervangen door nieuwe en de oude glas- en kledingcontainer verdwijnt. Hiervoor in de plaats komen ondergrondse containers. Deze ondergrondse containers geven minder overlast en het ziet er fraaier uit. Ook de nieuw te bouwen appartementen in het centrum krijgen ondergrondse afvalcontainers.

Besluitvorming

Het college heeft op 28 maart het inspraakverslag en het definitieve ontwerp ‘Herinrichting centrum Rucphen” vastgesteld. Het college vraagt de raad nu een aanvullend krediet van 516.000 euro beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel staat, samen met de begrotingswijziging, op de agenda van de commissie EROM op 5 juni en de raadsvergadering van 19 juni.

Publicatiedatum 21-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 20-6-2019