Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019

Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat de gemeenteraad op 18 september 2019 de Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019 heeft vastgesteld.

Inhoud

Als gevolg van de nieuwe Erfgoedwet is een nieuwe erfgoedverordening opgesteld. In de verordening zijn regels opgenomen hoe om te gaan met erfgoed. Nieuw in de verordening is het gemeentelijk erfgoedregister. In dit register staan gegevens over de inschrijving van het aangewezen gemeentelijk cultureel erfgoed. In het geval van Rucphen bevat dit register de lijst cultuurhistorisch waardevolle bebouwing gemeente Rucphen. Deze lijst wordt later door het college vastgesteld.

Inwerkingtreding

De gemeenteraad heeft besloten dat de Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019 per 1 oktober 2019 in werking treedt. Tevens heeft de gemeenteraad besloten de ‘Erfgoedverordening 2012 gemeente Rucphen’ in te trekken per 1 oktober 2019.

Ter inzage

De Erfgoedverordening gemeente Rucphen 2019 ligt vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. Tegen het besluit van de raad staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 25-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-11-2019