Dorpsstraat 119, St. Willebrord

Ontheffing art. 2:34b, lid 2 APV

Schenken alcoholhoudende drank tijdens braderiefeesten in de Lanteern op 31 augustus en 1 september 2019. Beschikking d.d. 26 augustus 2019 verzonden.

Inzage

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de vergunning opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Woensdag kunt u stukken inzien tot 20.00 uur.

Publicatiedatum 28-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 9-10-2019