Damoclesbeleid gemeente Rucphen

Beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2020.

De burgemeester van Rucphen heeft op 21 januari 2020 een nieuwe beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet vastgesteld. In dit artikel is geregeld dat de burgemeester panden kan sluiten in het geval hier verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig zijn. Een bestuurlijke sluiting is sinds 1 januari 2019 ook mogelijk in het geval er sprake is van (drugsgerelateerde) voorbereidingshandelingen. Deze mogelijkheid is nu opgenomen in het gewijzigde Damoclesbeleid.

Samenwerking met de gemeenten binnen district De Markiezaten

Tevens is dit beleid voorbereid in samenwerking met de overige gemeenten binnen district De Markiezaten (Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht, Tholen en Steenbergen). Dit heeft erin geresulteerd dat de beleidsregels zo veel als mogelijk uniform zijn.

In de beleidsregel staat beschreven hoe de burgemeester exact invulling geeft aan de bevoegdheid zoals deze is opgenomen in art. 13b Opiumwet.

Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op 1 februari 2020. De beleidsregel kunt u tijdens openingsuren inzien op het gemeentehuis.

Intrekking oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de beleidsregel ‘Damoclesbeleid 2016’ van de gemeente Rucphen, zoals deze in werking is getreden op 1 februari 2016, ingetrokken.

Publicatiedatum 29-1-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 11-3-2020