Concept Visie Zonne- en Windenergie

Ter inzage Concept Visie Zonne- en Windenergie

16 West-Brabantse gemeenten en de 2 Waterschapen hebben gezamenlijk de concept Regionale Energie Strategie 2030 West-Brabant opgesteld. Deze ligt inmiddels bij het rijk. In deze strategie staat, onder andere, hoeveel zonne-en windenergie we samen gaan opwekken en hoe we dat denken te gaan doen.

In de Visie Zonne- en Windenergie voor de gemeente Rucphen staat hoe wij ons aandeel hierin kunnen realiseren. Er staat in wat we willen en hoe we dat willen bereiken. Deze Visie Zonne- en Windenergie ligt ter inzage.

Inzage

We stellen het op prijs als u meedenkt over dit onderwerp. Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de visie opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is alleen mogelijk na het maken van een afspraak, 0165-349 500.

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 4-11-2020