Commissievergaderingen in oktober

Op 15 oktober 2020 vergadert de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).

De raadscommissie adviseert dan over de 2e bestuursrapportage 2020 van de gemeente Rucphen. De voorlopige agenda en stukken kunt u inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie.

Er wordt nog besloten of de vergadering digitaal of in de raadzaal van het gemeentehuis zal plaatsvinden. De laatste informatie hierover vindt u op de website van de gemeente.

De vergaderingen van de raadscommissies Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) en Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM) komen deze ronde te vervallen.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Theo Broek, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 7-10-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 15-10-2020