Commissievergaderingen MA, EROM en ABM

Op 9, 10 en 11 april 2019 vergaderen de raadscommissies in de raadzaal van het gemeentehuis.

Hieronder vindt u de belangrijkste agendapunten van elke commissie. De voorlopige agenda en stukken kunt inzien en downloaden via www.rucphen.nl/raadsinformatie. Als u de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, kunt u contact opnemen met de raadsgriffier.

Raadscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA), 9 april om 19:30 uur:

  • Rapportage Rekenkamercommissie “Gemeentelijke Basisvoorzieningen”
  • Toekomst binnenzwembad De Vijfsprong
  • Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant 

Raadscommissie Economie, Ruimtelijke Ordening en Milieu (EROM), 10 april om 19:30 uur:

  • (Ontwerp) Verklaring van geen bedenkingen Scherpenbergsebaan 29 te Schijf
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Rucphen 2012, Heimolendreef 32 te Rucphen’
  • Vaststelling bestemmingsplan ‘Leisuregebied Binnentuin’
  • Krediet voor grondexploitatie bestemmingsplan Leisuregebied Binnentuin
  • Winkeltijdenverordening Rucphen 2019

Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM), 11 april om 19.30 uur:

  • Herziening APV
  • Grip en sturing op Regio West Brabant (ter bespreking)

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de raadscommissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u hiervan gebruik maken, meld dat dan tenminste 48 uur voor het begin van de vergadering aan raadsgriffier Joke Rosiers, tel. 0165-349520 of raadsgriffie@rucphen.nl.

Publicatiedatum 3-4-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 12-4-2019