Collegebesluiten

2 februari 2021

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

6 appartementen in Zegge

Het college staat positief tegenover de bouw van 6 appartementen op de plek van het autobedrijf aan de Kapelstraat 26 in Zegge(het college verleent principemedewerking). De initiatiefnemer mag de plannen nu verder uitwerken. 
Het gaat om kleine appartementen geschikt voor senioren en starters. Het plan is dat het gebouw 2 verdiepingen hoog wordt en parkeerplaatsen op eigen terrein krijgt. Voordat de procedure echt van start kan, moet de initiatiefnemer een omgevingsdialoog voeren met de omwonenden en betrokkenen.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 17-2-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-2-2021