Canadastraat 13 Rucphen

vervangen dakconstructie bestaande bedrijfsruimte

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bedrijf aan de Canadastraat 13 te Rucphen. De melding is ingediend i.v.m. vervangen van de dakconstructie van een bestaande bedrijfsruimte. De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 28-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 29-8-2019