Cameratoezicht in St. Willebrord

de Wittenburg

De burgemeester heeft op basis van artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rucphen 2019 de volgende locatie aangewezen als gebied waar cameratoezicht wordt gehouden:

  • De Wittenburg te St. Willebrord
Publicatiedatum 25-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-5-2020