Betere bereikbaarheid en veiligheid van sportpark De Molenberg

Nieuwe toegang via een verlicht fiets-voetpad achter de voormalige bedrijfswoning.

Het college van burgemeester en wethouders wil de veiligheid en bereikbaarheid van sportpark De Molenberg in Rucphen verder verbeteren. De aanpassingen die daarvoor nodig zijn, kosten € 33.000,=. Als de gemeenteraad dit geld beschikbaar stelt, start de uitvoering zo spoedig mogelijk.

Nieuwe aanpassingen in overleg met bewoners en gebruikers

Het college liet onderzoeken hoe ze verkeer rond het sportpark veilig kan regelen. En sprak daarover met de gebruikers van sportpark De Molenberg en buurtbewoners. Deze aanpassingen zijn nu bedacht:

  • de oversteekplaats moet meer opvallen en betere verlichting krijgen
  • een fiets-voetpad met verlichting
  • een nieuwe toegang achter de voormalige bedrijfswoning

Het tijdelijk verkeerslicht is door de nieuwe, veilige toegang niet meer nodig en verdwijnt.

Artist impression van de aanpassingen

Aanvulling op veranderingen van 2018

In 2018 werkte de gemeente ook al samen met buurtbewoners en gebruikers aan de veiligheid en bereikbaarheid van het sportpark. Daarbij zijn de volgende aanpassingen gedaan:

  • parkeerplaatsen voor het sportpark vervangen door een groene strook
  • een zebrapad aangelegd
  • verlichting
  • een tijdelijk verkeerslicht geplaatst

Het tijdelijk verkeerslicht verdwijnt met de nieuwe aanpassingen. Het zebrapad, de verlichting en de groenstrook blijven.

Publicatiedatum 23-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-5-2020