Beleidsregels Persoonsgebonden budget (PGB) 2019 gemeente Rucphen vastgesteld

Inzage 13 november t/m 25 december 2019

Dit besluit is per 1 juli 2019 in werking getreden. Het besluit ligt van 13 november t/m 25 december 2019 in het gemeentehuis ter inzage. U kunt het besluit opvragen via gemeente@rucphen.nl. Inzage in het gemeentehuis is mogelijk tijdens openingstijden.

Publicatiedatum 13-11-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 25-12-2019