Beleidsregel groennorm gemeente Rucphen vastgesteld

De beleidsregel ligt vanaf 25 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij de ‘beleidsregel groennorm gemeente Rucphen’ hebben vastgesteld op 20 juli 2021. De beleidsregel treedt op 1 september 2021 in werking.

Inhoud

In de beleidsregel is opgenomen hoe invulling gegeven wordt aan de ambitie om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 75 m2 openbaar groen per woning te realiseren.

Ter inzage

De beleidsregel ligt vanaf 25 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis. De beleidsregel is daarnaast te raadplegen via www.rucphen.nl Tegen het besluit van het college staat geen mogelijkheid open tot bezwaar of beroep.

Publicatiedatum 25-8-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-10-2021