Baanvelden 21A, Rucphen

Oprichten sprortaccommodatie

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

  • meldingsformulier ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de verenigingen WWV en ARV'90. De melding is ingediend i.v.m. het oprichten van een sportaccommodatie.

De melding voldoet aan de indieningsvereisten en is aanvaardbaar en passend binnen de vastgestelde landelijke regels.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De ingekomen melding is namelijk geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 21-8-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 28-8-2019