Asfaltonderhoud in de gemeente Rucphen

Gedurende de maand oktober 2021.

Burgemeester en wethouders van Rucphen; gelet op artikel 8.41 van de Wet milieubeheer; maken bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:

Om de wegen in goede staat te houden wordt gedurende de maand oktober 2021 door Dura Vermeer asfaltonderhoud uitgevoerd op diverse locaties in de gemeente Rucphen.

Het betreft de volgende wegen:

Schijf

Nederheide (4 tot en met 19 oktober)
Kruising Achtmaalsebaan – Nederheide (5 oktober)
Schijfsebaan, Hoekvensedreef, Witte Moeren (19 tot en met 22 oktober)
Fietspad Oud Kerkpad (21 oktober)

Rucphen

Langendijksestraat (11 en 12 oktober)
Fietspad Schijfse Vaartkant (11 en 12 oktober)

Zegge

Spiekestraat (22 tot en met 26 oktober)

St. Willebord

Beatrixweg (21 tot en met 26 oktober)

Omleidingroutes

De Nederheide, Schijfsebaan en de Spiekestraat worden tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Hiervoor worden omleidingsroutes aangegeven door middel van bebording. Voor de gedeeltelijke wegafsluitingen worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te reguleren.

Houd rekening met andere routes en met mogelijke vertragingen die kunnen ontstaan vanwege het onderhoud.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de melding opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 6-10-2021
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 31-10-2021