Achter de Sprundelsebaan in het verlengde van de Industriestraat, Rucphen

Een aantal weggedeeltes wordt aan de openbaarheid ingevolge de Wegenwet onttrokken

Door de aanleg van de zuidelijke tak van de rondweg is een aantal gedeeltes van openbare zandwegen doodlopend geworden. Zij hebben ook geen verbindende functie meer. Voordat deze wegen afgesloten en verkocht kunnen worden, moeten ze volgens artikel 9 van de Wegenwet worden ‘onttrokken aan de openbaarheid’. Dit wil het college voorleggen aan de raad. 

Het conceptbesluit en de bijbehorende stukken waarop u precies kunt zien om welke weggedeelten het gaat, liggen vanaf 11 september 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kunt u hierop reageren.

Publicatiedatum 11-9-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 23-10-2019