Aanvullende steunmaatregel voor bedrijven in de gemeente met zonnepanelen op hun dak

In overleg met de ING Bank, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en een tweetal notariskantoren heeft Greenspread de afgelopen dagen hard gewerkt aan een aanvullende maatregel.

Deze is bedoeld voor bedrijven die de afgelopen vijf jaren hebben geïnvesteerd in zonnepanelen met gebruikmaking van de landelijke subsidieregeling SDE+.

Over het algemeen zijn dit grotere systemen waar tonnen in geïnvesteerd zijn. Wij hebben nu een constructie opgetuigd waarbij die ondernemers op zeer korte termijn dit geld weer vrij kunnen maken. Uitgangspunt hierbij is dat zij nog steeds de zonnestroom kunnen blijven benutten én een lagere energienota houden. 

De regeling is hier (beknopt) uitgewerkt: https://www.greenspread.nl/overname-zonnepanelen/

Publicatiedatum 25-3-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 1-4-2020