Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020

De gemeente heeft een "Verordening leerlingenvervoer". Volgens deze verordening kunnen inwoners van de gemeente een bijdrage ontvangen voor het vervoer van kinderen tussen huis en school indien de school verder dan zes kilometer ligt van huis.

Zo'n bijdrage kan worden verleend voor leerlingen van basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en in specifieke gevallen voor voortgezet onderwijs.

Aanvraagformulieren leerlingenvervoer

Vanaf 6 mei 2019 kunnen bij de receptie van de gemeente Rucphen aanvraagformulieren leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019-2020 worden afgehaald of telefonisch opgevraagd. Aan ouders die in het schooljaar 2018-2019 een vergoeding leerlingenvervoer hebben ontvangen wordt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd.

Het ingevulde aanvraagformulier dient 1 juni 2019 in ons bezit te zijn.

Publicatiedatum 8-5-2019
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 5-6-2019