Aanpassing subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening en sportorganisaties

U kunt de subsidieregelingen opvragen via gemeente@rucphen.nl.

Op 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders de aanpassing van de volgende subsidieregelingen vastgesteld:

  • Regeling subsidie amateuristische kunstbeoefening
    Zangkoren en muziekverenigingen ontvangen voortaan een bedrag per lid.
  • Regeling subsidie sportorganisaties
    Er geldt geen minimum meer voor het aantal jeugdleden dat uit de gemeente moet komen.

Wij geven u graag inzage via e-mail. U kunt de subsidieregelingen opvragen vanaf de dag van deze publicatie via gemeente@rucphen.nl.

Publicatiedatum 20-5-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-6-2020