Collegebesluiten

2 juni 2020

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Subsidie kunstwerk Ken je Roots in Schijf

Bij de basisschool De Vindplaats in Schijf wordt een kunstwerk gerealiseerd. Dit kunstwerk krijgt een interactief karakter. Het kunstwerk heeft 18 vierkante vlakken (rood en wit) van 30x30 cm met rode en witte vlakken. De rode vlakken hebben een afbeelding van typerende zaken voor Schijf. Verenigingen mogen dit zelf bedenken en maken. De witte vlakken worden gevuld door de kinderen op school. De school behandelt 5 thema’s per jaar: iedere schoolklas exposeert 1x per jaar op het kunstwerk om het kunstwerk levend te houden. Gemeente Rucphen draagt € 2.500,= bij aan dit kunstwerk. Ook basisschool De Vindplaats draagt eenzelfde bedrag bij.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 17-6-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 24-6-2020