tegenover Waterstraat 17, Sprundel

realiseren teeltondersteunende voorzieningen en aanleg pad voor max 10 jaar

Omgevingsvergunning

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Rucphen maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor         : het realiseren van teeltondersteunende voorzieningen (foliekas, watersilo's, waterbassin en technische ruimte) en aanleggen van een pad voor maximaal 10 jaar
Activiteit  : bouwen, strijdig gebruik en aanleg
Locatie     : tegenover Waterstraat 17 te Sprundel

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juni 2020.

 

Publicatiedatum 20-5-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 3-6-2020