Collegebesluiten

14 april 2020

Toelichting op de Openbare besluitenlijst

Hieronder geven wij uitleg over één of meer besluiten van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen. Deze uitleg is kort en krachtig en geeft informatie, geen rechten. .

Renovatie voetbalvelden

De voetbalvelden in de gemeente moeten gerenoveerd worden. We hebben een renovatieplan  laten opstellen. In 2020 wordt er een start gemaakt met de renovatie van de eerste velden.
De verenigingen voeren dit zelf uit. Voor de benodigde financiële middelen hebben we met de verenigingen een overeenkomst gesloten. Dit past ook bij onze ambitie naar meer zelfredzaamheid.

Volledige besluitenlijst bekijken

De volledige openbare besluitenlijst kunt u bekijken op www.rucphen.nl/College/Besluitenlijsten. Voor inzage op het gemeentehuis kunt u zich tijdens onze openingstijden melden bij de receptie.

Publicatiedatum 29-4-2020
Publicatieblad Rucphense Bode
Einddatum 6-5-2020